Vogelvereniging Vogelvreugd

Braamsluiper

Nederlandse naam: Braamsluiper
Latijnse naam: Sylvia curuca
Continent(en): Azië, Europa,
Grootte: 13,5
Temperatuur: Winterhard
Braamsluiper - Sylvia curuca

Algemene omschrijving

Het verspreidingsgebied van de braamsluiper beslaat Europa en grote delen van Azie. Zijn habitat bestaat uit open gebieden zoals weide en landbouwgronden,voorwaarde is echter wel dat deze dan altijd zijn omringd met vegetatie. Het omringende gedeelte moet bestaan uit bijvoorbeeld houtwallen,vegetatie van onkruiden of struiken en wat bomengroepen.

Geslachtsonderscheid

Zowel man als pop dragen hetzelfde verenpak en zijn mijn inziens niet op het oog van elkaar te sexen. Er word beweerd dat in het vroege voorjaar bij de man het geel in het oog meer aanwezig is.

Specifieke kenmerken

De braamsluiper heeft als hij volwassen en uitgekleurd is een blauwgrijs rugdek en met in vooral de slagpennen een bruinezwarte kleur met een lichtere omzoming aan elke pen. De staartpennen zijn ook bruinzwart gekleurd gelijk aan de vleugelpennen. De onderkant van de vogel is met name in het broedseizoen spierwit,buiten het broedseizoen is deze vaalwit. De braamsluiper heeft een grijszwarte oogstreep en het oog is wit omcirkeld. Het oog zelf is orangegeel van kleur met daarin een zwarte pupil. Snavelkleur varieerd van hoornkleurig naar zwart,de poten en teennagels zijn zwart. In het broedseizoen maken de braamsluipers een vrij klein nest wat bestaat uit diverse plantendelen. Het nest word in de regel niet hoger dan een meter van de grond gemaakt in een dichte struik. In het nestje worden gemiddeld 4 eitjes gelegd welke vaal geelachtig wit van kleur zijn met daarop diverse bruinzwarte spatjes. Het bebroeden van de eitjes word door beide vogels beurtelings gedaan en de duur van de broed bedraagt ongeveer 12 dagen. De jongen worden uitsluitend groot gebracht met insekten. De jongen vliegen na ongeveer 14 dagen uit het nest waarna ze nog enige tijd door de oudervogels onderhouden worden. In de natuur word in de regel 1 nest succesvol groot gebracht. De man laat een zang horen die niet tot de verbeelding spreekt.

 

Auteur en vogelkweker: A. Bakker te Dordrecht

Op tekst en foto's zit copyright deze mogen dus niet gekopieerd worden!!

Kweekverslag(en)