Vogelvereniging Vogelvreugd

Kweekverslag Affinie Appelvink

Kweekervaringen met de Affinie Appelvink door: Fam A. Bakker


Nestbouw

Nadat ze de koude wintermaanden goed zijn doorgekomen, buiten dus, begon de man half april zijn roep of zang wat harder en meer te bezigen. Eind april zag ik dat de man kokosvezel in de snavel nam om het vervolgens weer te laten vallen. Na een paar dagen begon de pop ook nestmateriaal te pakken, maar zij maakte hier gelijk een nest van. Ze gebruikte hiervoor als basis een wilgentenenmandje met een doorsnee van vijftien centimeter, en bouwde hierin een keurig nest van alleen kokosvezel. Op zestien mei was het nest volledig af. Vanaf deze dag was de man nog drukker van gedrag en werd er met regelmaat gepaard.

Broeden

Op dertig mei was er het eerste ei, op een en dertig mei het tweede en op een juni het derde en laatste ei. De pop is vanaf het eerste ei gaan broeden. Op dertien juni rond 14.00 uur was de pop even van het nest af en bleken er twee jongen te zijn geboren. En rond 19.00 uur bleek ook het laatste jong te zijn geboren. Overigens heb ik de man nooit op het nest gezien, maar zodra de jongen waren geboren veranderde hij in een voorbeeldige beschermer en voedsel aandrager.

Ringen

Op achttien juni zijn de vogels geringd met een ring van 4.0 mm wat eigenlijk al vrij moeilijk ging. Volgens informatie zou er geringd moeten worden met een ring van 3.5 mm. Maar bij aankoop van de ouder vogels heb ik met een schuifmaat de poten opgemeten en bleek dat de poten van de pop 3.8 mm waren en die van de man 3.6 mm waren, dus daaruit bleek dat er geringd moest worden met 4.0 mm. En achteraf gezien was dit de juiste keuze omdat de jongen nog forser zijn geworden dan de ouders. Zodra bij de jongen de veren doorkomen, is meteen heel goed het verschil te zien tussen man en pop, want ze zijn al meteen op kleur, hetzij nog wel matter dan de ouder vogels. Op negenentwintig juni zijn de jongen uitgevlogen. Zowel man als pop voeren fantastisch.

Ronde 2

Op eenentwintig juli is ronde twee begonnen met een nieuw nest en daarin het eerste ei. Ik heb op deze dag dan ook de jongen van de eerste ronde uitgevangen, mede omdat deze toch al de leeftijd van ongeveer veertig dagen hadden bereikt en goed zelfstandig waren. De tweede ronde verliep net als ronde een en resulteerde weer in drie jongen. In totaal dus zes heel mooie jongen van een koppel in een seizoen. Ik vind het een zeer leuke en uitdagende vogel om mee te kweken, welke bij mij ook totaal geen agressief gedrag vertoonde naar aansluitende volières met andere vogels te weten aan de ene kant de daurian roodstaart en aan de andere kant de roodkeel nachtegalen.

Voeding

Het voer buiten de broedtijd bestaat bij mij uit een mengeling van grove parkieten gemixt met wat onkruidzaden. Het voer in de broedtijd bestaat uit diezelfde mix van grove parkieten zaad aangevuld met onkruidzaden en dan ook nog eivoer, meelwormen, buffalowormen, en moriowormen. Verder zo nu en dan wat krekels en sprinkhanen.

Kuren

Kuren wordt er bij mij dus niet gedaan. Ik vind dat de vogels het maar uit hun voeding moeten halen. Ik zorg dat daar genoeg vitamines en mineralen voor ze in zitten. Dit in combinatie met het goed schoon houden van de kooien. Zo krijg je, en hou je gezonde en sterke vogels in je bestand.

Noot van de vogelkweker

Op tekst en foto's zit copyright deze mogen dus niet gekopieerd worden!!