Vogelvereniging Vogelvreugd

Vogelvereniging Vogelvreugd - Hardinxveld Giessendam

Vogelvereniging Vogelvreugd is opgericht op 09 februari 1957.
Onze vereniging bestaat dus al 60 jaar.

100 leden
Onze vereniging bestaat uit senioren, jeugd- en gastleden. Het totaal leden bedraagt 100 personen. Daarnaast zijn wij als vereniging aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De senioren en de jeugdleden ontvangen iedere maand het prachtige maandblad Onze Vogels.

Activiteiten
De vereniging organiseert 8 keer per jaar een ledenvergadering. Daarnaast komt er minimaal 2 keer een gastspreker om ons iets te vertellen over de vogelsport. Er wordt naar gestreefd om over zoveel mogelijk vogelsoorten iets te vertellen en te laten zien door middel van dia's of film.

Tentoonstelling
In de maand november worden altijd de vogels geshowd op een afdelingstentoonstelling. Deze tentoonstelling wordt gehouden in het Hervormd Centrum te Hardinxveld-Giessendam.

Bekijk de vogelkrant van 2015

Contributie en Reglementen

Hieronder vindt u een overzicht van de contributies.

  • Contributie senioren: € 40
  • Contributie jeugdleden: € 20
  • Contributie gastleden: € 20

Hier kunt u ons Huishoudelijk Reglement inzien (PDF).

Het bestuur

Hieronder ziet u alle bestuursleden:

Voorzitter

A. de Rover
Tel. 06 - 38937072

2e Voorzitter

K. Ruitenberg
Tel. 0184-617835

Secretaris

W.J. van der Linden
Tel. 06-57573296
info@vvvogelvreugd.nl

Penningmeester

M. Twigt
Tel. 0184-617911

PR Functionares

C. Prins
Tel. 0184-420397

Ringencomm. / 2e Penningm.

P. Nederveen
Tel. 0184-618080

Materiaalcommissaris

M. Klop
Tel. 0184-63975

 

Bankgegevens

Banknummer: NL30RABO03250.68.631
Penningmeester v.v. "Vogelvreugd"
p/a Rivierdijk 178
3372 BL HARDINXVELD-GIESSENDAM