Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Zwarte Roodstaart

Voor Foto's Zie onderaan. Onder

Nederlandse Naam:

Zwarte Roodstaart

Wetenschappelijke naam:

Phoenicurus Ochruros

Verslag in PDF-formaat:

Voor meer info over de Zwarte Roodstaart

Inleiding:

Het verspreidingsgebied van de zwarte roodstaart beslaat Midden- en Zuid- Europa, een deel van Azië en een deel van Afrika. De zwarte roodstaart is van nature een echte bergbewoner, maar de soort is een cultuurvolger geworden in de loop der tijd en is steeds meer te vinden in menselijke nederzettingen. Deze bergvogels maken een nest in, op of tussen rotsen en rotsrichels, maar de vogels die de mensen gevolgd zijn, maken gebruik van openingen in dakspanten, muurgaten en ook van de door de mens gemaakte half open nestkasten. Het nestmateriaal dat wordt gebruikt voor de aankleding van een nest, bestaat uit mos, plantendelen en wat dierlijk haar. Een legsel heeft de gemiddelde grootte van 6 eitjes die wit zijn en soms wat minieme vlekjes hebben aan de stompe kant van het ei. Gemiddeld duurt de broedduur zo’n twee weken en na nog eens een dag of veertien vliegen de jongen uit. In één seizoen kunnen er meerdere nesten worden grootgebracht. Het mannetje is zoals de naam zegt zwart en heeft een roodbruine staart die regelmatig op en neer trilt als er enige inspanning is. Op de vleugels is een witte vlek te vinden bij volwassen exemplaren. De pop is geheel grijs/bruin. De zang of roep stelt eigenlijk niet zo veel voor, het is eigenlijk een krassend geluid met af en toe een tjekgeluid erbij.

De kweek:

In de laatste week van april heb ik pas geprobeerd de man en pop aan elkaar te koppelen. Voorheen hebben ze al wel in elkaars gezichtsveld gezeten. De pop is bij de man in de volière gezet in haar eigen kleine kooitje. De volière heeft de afmetingen 1.20m breed, 2.3m diep, en 2m hoog. Het was echter nog te vroeg, want de man klapte meteen meerdere malen op het kooitje van de pop en ik zag dat het direct koppelen geen zin had. Op 4 mei zie ik de man wat krassen en de pop reageert direct op zijn roep. Ik heb de pop toen losgelaten bij de man en er kwamen wel wat achtervolgingen, maar niet van dien aard dat ik ze weer uit elkaar moest halen. Op 8 mei zie ik zowel de man als de pop met nestmateriaal in de bek, dat bestond uit kokosvezel en mos. Het nest werd gebouwd in een half open nestkast hoog in de volière. Op 9 mei is het nest al klaar en dat vond ik wel heel erg snel. Maar het kon nog gekker, want op 10 mei zie ik de pop op het nest zitten en na een nestcontrole zie ik het eerste ei. Op 11 mei het tweede ei en ik besluit om ze verder maar met rust te laten. Op 15 mei constateer ik dat, als de pop even van het nest komt om wat te eten of om zich te ontlasten, de man erg vervelend doet en eigenlijk alleen maar wil knokken. Ik heb de man toen in een klein kooitje dat zich echter wel in het gezichtsveld van de pop bevond, apart gezet. Dat kon ik doen, omdat de man toch niet meehelpt met broeden. Op 18 mei is de pop even van het nest en daarin zie ik maar drie eitjes. Daar was ik toch wel even verbaasd over, want ze leggen zo’n zes eitjes gemiddeld. Wat ik al wel kon zien was dat er twee eitjes bevrucht zijn. Op 25 mei zijn er twee jongen geboren. Op 30 mei kon ik de jongen ringen met een 2.5mm ring. Op 10 juni vlogen beide vogels uit. Op 1 juni zag ik de pop het oude nest alweer een beetje opknappen en op 14 juni lag het eerste ei van de tweede ronde alweer in het nest. Vanaf deze dag stond de man, die inmiddels weer bij de pop gelaten was, er alleen voor om de jongen van ronde een te voeren. Ronde twee gaf mij zes eieren waarvan er vijf bevrucht waren. Op 3 juli pas kwam het eerste jong uit en op 4 juli waren alle vijf de jongen uit het ei. De jongen van ronde 1 had ik echter op 2 juli eruit gehaald, want deze waren nu al geruime tijd op de voederbak te vinden. Op 8 en 9 juli heb ik de jongen van ronde twee met een 2.5mm ring geringd, die ook nu weer was voorzien van een ventielslangetje. Op 19 juli vlogen ook de jongen van deze tweede ronde uit. Hierna is de pop niet meer aan een derde ronde begonnen, maar is ze de man gaan helpen de jongen van de tweede ronde groot te brengen.

Voeding:

Het voer dat tijdens de broed gegeven werd, bestond uit een gigantische hoeveelheid pinky’s en buffalowormen en een enkele witte meelworm. Het andere voer dat gedurende het hele jaar werd voorgezet, kon hun goedkeuring niet meer krijgen. Dit voer bestond uit meelwormen, buffalo- wormen, pinky’s, krekels, sprinkhanen en weideplankton. Het levende voer werd ook nu weer bepoederd met voedingspreparaten. Ook werd er een geringe hoeveelheid eivoer gegeten.

Nawoord:

Ik ben van mening dat de zwarte roodstaart niet echt geschikt is als bewoner van een gezelschapsvolière, maar heb je een volière met een groot aantal kubieke meters inhoud, dan zal het wel gaan, al blijft het oppassen. Dit ten opzichte van de vogels onderling en naar andere soorten vogels toe. Nu ik weer echte, eigen gekweekt natuurbroed en goed geringde jongen verkregen heb, luidt de volgende conclusie dat de zwarte roodstaart weer een vogel is waarvan ik heb kunnen leren en genieten. Op naar de volgende vogelsoort. Leuk detail is dat ik met de afgebeelde man op de foto Nederlands kampioen ben geworden in Apeldoorn. Wat ik echter nog leuker vond, is dat ik een oorkonde kreeg voor eerste eigen kweek van deze soort.

Foto uitleg:

Foto 1 : Zwarte Roodstaart man
Foto 2: Zwarte Roodstaart pop
Foto 3 t/m 5: Jonge Zwarte Roodstaarten

Auteur en vogelkweker:

Arie Bakker te Dordrecht

Fotograaf:

Jan de Nijs en Piet Onderdelinden

Noot van de auteur:

Op tekst en foto's zit copyright deze mogen dus niet gekopieerd worden!!

Foto's

NB. Wacht eerst voor alle foto's zijn geladen! Als u eerder op een andere foto klikt laad hij niet verder! U ziet dat doordat in de balk onderaan 'Gereed' staat. Dan kunt u op een andere foto klikken!

Terug