Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

foto

Voor Foto's Zie onderaan. Ga naar Beneden.

Nederlandse Naam:

Roodsnavel parkiet

Latijnse naam:

Bolborhynchus aurifrons rubrirostris

Ondersoorten:

Bolborhynchus aurifrons aurifrons Zitronen Sittich Bolborhynchus aurifrons robertsi Roberts Zitronen Sittich Bolborhynchus aurifrons margaritae Margarita Sittich Bolborhynchus aurifrons rubrirostris Rotschnabel Sittich

Verslag in PDF-formaat:

Voor het verslag over de Roodsnavel Parkiet in PDF-formaat

Algemeen:

De nominaatvorm, de citroen parkiet, is een algemeen bekende vogel met zijn mooie gele maskertje. Ik wil dan ook een zeer zeldzame ondersoort van de citroenparkiet behandelen. Ik heb door toeval een uitgebreide collectie van roodsnavel parkieten kunnen overnemen in België. Het was de meest uitgebreide collectie van roodsnavel parkieten in Europa. Door de opzet van dit bestand kan de soort gelukkig behouden blijven voor de avicultuur. De vorige eigenaar heeft afstand gedaan van de vogels wegens tijdgebrek en omdat de vogels al 3 jaar niet meer tot kweek wilde overgaan. Ik was verheugd dat ik kon gaan proberen om de soort voor uitsterven in de avicultuur te behoeden. Ik was dan ook blij verrast, dat de vogels bij mij na enkele maanden tot de kweek overgingen. De roodsnavel parkiet is qua gedrag te vergelijken met de citroen parkiet. Een sociale vogel, die geen lawaai maakt of een knager is. De vogels zijn zeer verdraagzaam naar elkaar toe en vertonen geen agressie als koppels samen in een klein vluchtje worden gehouden. De roodsnavel is met 20 cm iets groter dan de citroenparkiet. Ze komen voor op de oostelijke hellingen van het Andes gebergte in noordwest Argentinië, op een hoogte van 2500 tot 4000 meter. Buiten de broedtijd trekken ze rond in kleine groepen van 10 tot 30 vogels. De vogels zijn overwegend groen van kleur, met blauwe slagpennen. De borst en buikbevedering is groen met een blauwe tot blauwgrijze waas erover. Het is alsof je een citroenparkiet ziet zonder geel in de kop met de borstkleur van de aymara parkiet, heel apart om te zien. De slagpennen zijn donker blauw. Het verschil tussen een man en een pop is te zien aan met name de snavel en aan het voorhoofd. De snavel is bij de pop meer grauw van kleur, met wat zwart erdoor. De snavel van de man is zuiverder hoornkleurig. Het voorhoofd is bij de pop wat blauwer / blauwgrijzer boven de snavel. De man zijn voorhoofd is zuiver geelgroen, zonder blauwe / blauwgrijze aanslag. De poppen hebben meestal meer blauw / blauwgrijs in hun borst en buikbevedering dan mannen, maar niet altijd, dit wil dus ook niets zeggen over het geslacht. De poten en nagels zijn hoornkleurig bij volwassen vogels. Jongen hebben zwarte nagels en donkere poten. Verder spreken de foto's voor zich denk ik. Foto 1 De man zit rechts en is duidelijk geelgroen boven de hoornkleurige snavel. De pop zit links en is blauwgroen boven de grauwere snavel. Dit koppel is van 2002. Foto 2 De pop zit rechts en is boven de gevlekte snavel blauwgroen en de man zit links en is geelgroen boven de hoornkleurige snavel. Deze pop is duidelijk meer blauwgroen op de borst. Dit koppel is van 2005

Voeding:

De voeding bestaat uit hoofdzakelijk een zaadmengeling. De zaadmengeling voor mijn roodsnavel parkieten bestaat uit 25 kg agaporniden zaad oftewel een zaadmengeling met safloorpitten erin en geen zonnepitten. Roodsnavel parkieten kunnen vervetten in kleine kweekkooien, net als de citroenparkieten en daarom geef ik geen tot weinig zonnepitten. Soms voeg ik tijdens de kweek een enkel zonnepitje toe. Buiten deze zaadmengeling krijgen ze, zoals al mijn vogels, elke dag kiemzaad met eivoer en groente of fruit. Als groente en fruit geef ik afhankelijk van het seizoen, gesneden wortel, courgette, boerenkool, broccoli, vijg, vuurdoorn, druif, paprika, verse mais, rode pepers, peer, appel, vlierbes. Deze toevoeging is ongeveer 15% van hun dagelijkse voeding. In de kweek als er jongen gevoerd moeten worden, wordt de toevoeging opgevoerd tot 40 – 50% van hun dagelijkse voeding.

Kweek:

DDe kweek kan in kolonie verband plaats vinden, maar ik geef de voorkeur aan apart onder te brengen om inteelt tegen te gaan. De roodsnavelparkiet broedt succesvol vanaf 1,5 tot 2 jarige leeftijd. Ze kunnen in een vluchtje gekweekt worden, maar ook in een kleine broedkooi komt men tot goede resultaten. Ik kweek de vogeltjes in een kistkooi van 100cm x 50cm x 50cm en in 80cm x 40cm x 40cm LxBxH. De vogels geven de voorkeur aan een donker broedblok. Dat is ook de reden dat ik ze aan de voorkant van de kooi hang, zo is het in de blok lekker donker. In de broedblok gebruik ik blank hout schaafsel. Ik gebruik 3 soorten broedblokken bij roodsnavels. De doorsnede van de openingsgaten is 5 cm. ze zijn niet kieskeurig met hun nestblok, als er maar een afgeschermd deel in zit wat extra donker is. Ik gebruik ook nestblokjes met daarin een soort afscheiding tussen de ingang en het broedgedeelte. Nestblok 1 is 28cm x 12cm x 17cm LxBxH en heeft geen tunneltje eraan zitten. FOTO 3 Nestblok met tussenschot, maar zonder tunneltje. De foto hieronder van de 2 nestblokken is de linkerblok 28cm x 12cm x 19cm LxBxH, deze heeft een tunneltje en een tussenschot. De rechterblok 18cm x 12cm x 19cm LxBxH, deze blok heeft alleen een tunneltje. Het tunneltje is 8cm breed x 6cm hoog en tussen de 8 tot 18cm lang. Een tunneltje komt overeen met hun broedsituatie in het wild, ze graven dan hun nesten uit in zandrotsen en de toegang tot dat nest kan wel 2 meter lang zijn. FOTO 4 Nestblokken met tunneltje en 1 met tussenschot en de ander zonder. Ze kunnen eigenlijk het gehele jaar door nestelen, maar in de natuur valt de broedtijd rond mei. Het is mogelijk dat ze 2 nestjes per jaar doen, maar daar zit dan wel de nodige tijd tussen. Een nestje is 3-6 eieren groot en deze worden ongeveer 24 dagen bebroed. De jongen blijven 40 tot 45 dagen in het nest en na het uitvliegen worden ze nog 3 weken door de ouders gevoerd. De jongen worden geringd met 4.3 mm, rond de 10e dag. Foto 5 Toont jongen in de blok van 14 dagen oud. Foto 6 Toont een koppel van 2002 met 4 jongen. In het midden zit de man en pop, te herkennen aan hun lichte poten en de jongen aan hun donkere poten. Van het ouder koppel zit de pop links en de man rechts. Het linkse jong is een man, de overige zijn poppen. Wat heel belangrijk is bij het kweken is de vogels naar de broedstemming toe brengen. Indien men hier geen aandacht aan schenkt zal men niet kweken. Naar de broedstemming toe brengen doet men via wijzigingen. Ik doe dat door het ophangen van het nestblok. U zult denken, ja logisch hoe anders. Het is bij veel kwekers van bolborhynchus soorten zoals de citroenparkiet en de aymara gebruikelijk om de nestblok te laten hangen. Indien men de nestblok laat hangen zal het koppeltje niet overgaan tot kweken, m.u.v. het moment dat de nestblok net is opgehangen. Als het koppel dus over de nestblok blijft beschikken zal het geen eieren leggen. Als ik de blok hang gaat het koppel na 2 tot 3 weken over tot het leggen van eieren. Sommige koppels gaan wel in de nestblok, maar leggen niet. Als het broedproces is afgelopen (eieren leggen en jongen groot brengen) haal ik de nestblokken weg, ook bij de koppels die niet gelegd hebben. Dit doe ik als de jongen uitvliegen, die ik dan nog 3 weken bij de ouders laat zitten. Hierdoor worden de jongen heel vertrouwd met hun verzorger. De vogels moeten nu echt rust krijgen van ongeveer 4-5 maanden na hun nest. Dan kan de nestblok weer worden opgehangen en zullen de vogels weer overgaan tot broeden. Sommige koppels zullen de ronde overslaan. Deze vogels zijn niet voldoende gestimuleerd om tot broeden over te gaan. Daar zit de uitdaging bij deze ondersoort, het zorgen dat ze op het juiste moment de broedblok krijgen aangeboden. Ik ben ervan overtuigd dat als men de nest ingang afschermt met een stukje karton, met een klein gat erin en de vogels dit open moeten knagen dat dit ze zal stimuleren en betere resultaten zal geven. Tijdens het leggen van de eieren kunnen de parkieten gemakkelijk verstoord worden en wordt rust op prijs gesteld. Tijdens het broeden en groot brengen van de jongen zijn het betrouwbare ouders die niet snel verstoord worden. Foto 7 Links een pop van 6 maanden, rechts 2 jongen net uitgevlogen. Het linker jong is een man, het rechter een pop. De oudere pop heeft al lichtere poten, de poten en nagels van de net uitgevlogen jongen zijn nog donker.

Auteur en Fotograaf:

E. Swaans

Weblink:

Voor meer info over de roodsnavelparkiet

Foto's

NB. Wacht eerst voor alle foto's zijn geladen! Als u eerder op een andere foto klikt laad hij niet verder! U ziet dat doordat in de balk onderaan 'Gereed' staat. Dan kunt u op een andere foto klikken!

Terug