Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Catharina Parkiet

Voor Foto's Zie onderaan. Onder

Nederlandse Naam:

Catharina Parkiet

Latijnse naam:

Bolborhynchus Lineola

Familie naam:

-

Geslacht:

-

Soort:

-

Synoniemen:

-

 

Continent van herkomst:

He Catharina Parkiet (Catharina parakeet, baired parakeet, bolborhvnchus lineola) komt oorspronkeli]k voor in het hoog gebergte van Zuid Mexico tot West Panama.

Specifiek vindgebied :

De Cathanna parkiet komt voor in de bergen en de bossen tot wel een hoogte van 2000 meter , ze zi]n zelfs op hoogtes gezien van 3000 meter . Doordat de vogels ook op grote hoogtes worden aangetroffen, is kou voor deze vogels geen probleem.

 

Grootte:

De vogels die in de natuur worden gezien kunnen een rote bereiken van zo'n 19 cm .

Temperatuur (°C):

De Catharinaparkiet is winterhard en komt de winter door zonder verwarming

Algemene Omschrijving:

-

Geslachtsonderscheid:

Het verschil tussen de seksen is te zien aan de staartuiteinden van de vogel Bij het mannetje zijn de staartuiteinden zwart gekleurd en bij de poppen is dat maar een heel klein stukje zwart of het zwart ontbreekt helemaal. Ook zijn bij het mannetje de snavel wat zwaarder en wat groter als bij de pop en ook zijn de zwarte vlekken op de vleugel en op de stuit van de vogel, groter en meer geaccentueerd. De man van de Catharina parkiet is ongeveer na een zestal maanden reeds broedrijp. Voor de pop ligt de leeftijd op een 8 maanden. Bij Catharina parkieten zorgt de manneli]ke helft voor de dagelijkse voeding van de pop, De kleine Catharina parkieten groeien vlug OP en verlaten na een zestal weken het ouderlijk huis.

Speciefieke kenmerken:

-

 

Volière (Omgeving):

-

Voedsel:

Qua voedsel stelt de Catharinaparkiet geen hele hoge eisen, hij eet ei zadenmengsel voor de grotere parkietensoorten. Verder is eigen kiemzaad en maagkiezel een goede bijvoeding. Ook is een stukje fruit, in de vorm van bv een appel, is niet te versmaden.

De Cathanna parkiet zoekt in zijn natuurlijke omgeving naar zaden van grassen, kruiden en bessen.

Kweek:

De Cathanna parkiet ligt zi]n, eieren, tussen de 4 a 5, in de holten van dode bomen. In gedeeltes van zi]n natuurlijke omgeving broed hlj in december en in andere gebieden doet hij dit weer in mei, juni.

{ Drie jaar geleden kreeg ik een koppeltje catharinaparkieten dit was een groen  en een olijfgroene ( DD groen) voor mij verjaardag ik was er heel blij mee mij Vrouw zei tegen mij dat er nog een koppel bij die kweker zat dus wij er weer heen dit was een zeegroen man ( Aqua ) en een groene pop deze twee koppels in een groet kooi en twee blokken er in op een gegeven moment zaten de vogels in het blok (met ze vieren ) een dag of 14 lag er een ei ik bij maar wist niet van wie een dag of 14 later lagen er 11eieren weer een dag later 22

Eerst kwam er één jong er zijn toen nog 9 jonge geboren wist dus niet welk jong bij wie hoorde dus dit was niks

Ik met me vrouw gepraat en de auto ging uit de garage daar werden kweekkooi in gezet en kon toe de vogels goed opzeveren

En nu bezit ik zo 35 koppel waar ik alle mutaties uit kan kweken

Tevens bemoei ik me ook met het onderzoek naar nieuwe mutaties bij de catharinaparkiet. }

Foto's

NB. Wacht eerst voor alle foto's zijn geladen! Als u eerder op een andere foto klikt laad hij niet verder! U ziet dat doordat in de balk onderaan 'Gereed' staat. Dan kunt u op een andere foto klikken!

Terug