Vogelvereniging Vogelvreugd

Agenda

Ledenvergaderingen

Vogelvereniging Vogelvreugd organiseert 8 keer per jaar een ledenvergadering. Daarnaast komt er minimaal 2 keer een gastspreker om ons iets te vertellen over de vogelsport. Er wordt naar gestreefd om over zoveel mogelijk vogelsoorten iets te vertellen en te laten zien door middel van dia's of film.

Jaarlijkse tentoonstelling

In de maand november of december worden altijd de vogels geshowd op een afdelingstentoonstelling. Deze tentoonstelling wordt gehouden in het Hervormd Centrum te Hardinxveld-Giessendam.

Hieronder vindt u de agenda:

DatumActiviteit
18-01-2020Feestavond v.v. Vogelvreugd 2020
22-01-2020Lezing door: Jan Trapman
18-02-2020Lezing door: Lou Megens
18-03-2020Jaarvergadering
22-04-2020Lezing door: Jan Chris van Dam
12-09-2020Tafelkeuring / Jong Vogeldag
14-10-2020Laatste vergadering voor de tentoonstelling
12-11-2020Vogelshow 2020 in De Parel
13-11-2020Vogelshow 2020 in De Parel
14-11-2020Vogelshow 2020 in De Parel
16-12-2020Ledenvergadering - Evaluatie vogelshow
09-01-2021Feestavond v.v. Vogelvreugd