Vogelvereniging Vogelvreugd

Agenda

Ledenvergaderingen

Vogelvereniging Vogelvreugd organiseert 8 keer per jaar een ledenvergadering. Daarnaast komt er minimaal 2 keer een gastspreker om ons iets te vertellen over de vogelsport. Er wordt naar gestreefd om over zoveel mogelijk vogelsoorten iets te vertellen en te laten zien door middel van dia's of film.

Jaarlijkse tentoonstelling

In de maand november of december worden altijd de vogels geshowd op een afdelingstentoonstelling. Deze tentoonstelling wordt gehouden in het Hervormd Centrum te Hardinxveld-Giessendam.

Hieronder vindt u de agenda:

DatumActiviteit
22-02-2023Lezing: De Koekoek door Lou Megens
22-03-2023Jaarvergadering
19-04-2023Lezing: De bouw en kweek in een tropische kas door Zep Verdonschot
20-09-2023Lezing door Jan Trapman. NATUUR IN DE VIER SEIZOENEN
11-10-2023Ledenvergadering
15-11-2023Inkooien vogels tentoonstelling 2023
16-11-2023Keurdag en opening vogelshow
17-11-2023Vogelshow open
18-11-2023Vogelshow open
07-02-2024Amerikaanse trekvogels in Texas (USA0
27-03-2024Jaarvergadering
24-04-2024Lezing
14-11-2024Vogelshow
15-11-2024Vogelshow
16-11-2024Vogelshow
11-01-2025Feestavond