Vogelvereniging Vogelvreugd

Agenda

Ledenvergaderingen

Vogelvereniging Vogelvreugd organiseert 8 keer per jaar een ledenvergadering. Daarnaast komt er minimaal 2 keer een gastspreker om ons iets te vertellen over de vogelsport. Er wordt naar gestreefd om over zoveel mogelijk vogelsoorten iets te vertellen en te laten zien door middel van dia's of film.

Jaarlijkse tentoonstelling

In de maand november of december worden altijd de vogels geshowd op een afdelingstentoonstelling. Deze tentoonstelling wordt gehouden in het Hervormd Centrum te Hardinxveld-Giessendam.

Hieronder vindt u de agenda:

DatumActiviteit
17-11-2021Inbrengen vogels voor vogelshow
18-11-2021Keurdag Vogel 2021
18-11-2021Opening vogelshow 2021
19-11-2021Vogelshow 2021
20-11-2021Vogelshow 2021
20-04-2022Lezing De Parels van Queensland