Vogelvereniging Vogelvreugd

Kweekverslag Zwartkop

Kweekervaringen met de zwartkop door: T. den Hartog


Aanschaf

In het najaar van 2006 kon ik aan een koppeltje zwartkoppen komen, mijn oog was hier op gevallen omdat ik op zoek was naar een mooi europees insectenetertje welke ook een goede zang heeft. Nou dat laatste heeft hij in de daarop volgende tijd bewezen. Over het verschil tussen man en pop is ook geen discussie nodig, omdat dit verschil duidelijk te zien is. De man heeft een zwart petje en de pop een bruin petje.

Winterperiode

De vogels zaten in de winter in een goed begroeide volière van ongeveer 7m2 samen met een koppeltje Baardmannetjes. Als voeding krijgen de vogels Orlux universeelvoer gemengd met insectenpaté en elke dag wat buffalowormpjes.

Broedseizoen

In maart 2007 heb ik het koppel zwartkoppen en het koppel Baardmannetjes gescheiden om er gericht mee te kunnen kweken. Het onderkomen van de Zwartkoppen was 2.0x1.5x2.0 M welke goed begroeid was met klimop en een struik met hieraan vast een klein binnenverblijf waar ik voer. Ook is er een vijvertje met vissen in de volière aanwezig welke de vogels als badwater en drinkwater gebruiken. Hier en daar had ik in de klimop diverse nestjes aangebracht. Van agressie naar elkaar was geen sprake.

Nestbouw

Eind maart zag ik het mannetje regelmatig met nestmateriaal naar dezelfde plek in de klimop vliegen en ook het vrouwtje ging daar regelmatig een kijkje nemen. Na inspectie bleek dat het nestmateriaal op die plaats niet goed bleef liggen, dus heb ik er een mandje neergehangen. Beide vogels gingen hier wel regelmatig inzitten, maar echt gebouwd werd er niet. Op 14 mei voerde ik weer nestcontrole uit en tot mijn verbazing lag er een keurig nest van kokosvezel in het mandje. Dit verbaasde mij gezien het feit dat als de mogelijkheid zich voordoet ik alles heel goed in de gaten houd, maar ik kan zelfs niet zeggen of het nest nou door de man of de pop is gebouwd. Vervolgens keek ik elke dag even of er al een ei was, maar na een dag of zeven gaf ik dit op, omdat er maar niks kwam, en de moed begon mij al aardig in de schoenen te zakken en bij het mannetje volgens mij ook want hij zong z’n eigen helemaal schor (dat vonden wij dan weer niet erg). Uiteindelijk zag ik op 22 mei een paring wat weer hoop gaf. Het mannetje ging als een bolletje zijdelings hippend naar het vrouwtje toe en ging vervolgens over tot de paring.

Broeden

Op 24 mei dan toch eindelijk een eitje en de daaropvolgende dag het tweede en daar bleef het ook bij. Na dertien dagen van intensief broeden door beide vogels kwam op 6 juni het eerste en ook het enige jong uit. Het jong was naakt en had een erg blanke huidskleur.

Voeding tijdens de kweek

Als voer kregen ze verse buffalo’s en pinkies, miereneitjes + geknipte wasmotten uit de diepvries,welke ik weer bepoederde met Avian carmix. Van dit alles maakte ik s’morgens voordat ik naar mijn werk ging drie porties klaar welke mijn vrouw dan weer over de dag verspreid gaf, zodat er altijd vers voer was. Alles werd gewoon in een schaaltje in het binnenhok gevoerd, dit in tegenstelling tot de baardmannen die het dan nog liever laten liggen als er jongen zijn, zij zien het namelijk liever op de grond in de buitenvolière liggen.

Ringen

Het jong groeide goed en kon na 41/2 dag geringd worden met 2.5mm ring welke ik afplakte met het plakgedeelte van een pleister. Na 5 dagen gingen de ogen open en na 6 dagen kwamen de eerste veren door.

Uitvliegen

De eerste dagen werden er vooral de pinkies en de miereneitjes gevoerd en naarmate het jong ouder werd gingen ze steeds meer de geknipte wasmotten voeren dit alles gebeurde door beide ouders. Het jong groeide voorspoedig en vloog na veertien dagen uit en werd vervolgens nog een week of twee doorgevoerd.

Apart zetten

Na een dag of zeventien heb ik het jong eruit gevangen, omdat de man hem na begon te jagen.

Ronde 2

Dit mede door het feit dat het koppel inmiddels weer een nest had met drie eieren. Helaas werden deze drie bevruchte eieren vlak voordat ze uitkwamen uit het nest gegooid. Waarschijnlijk is een kinderverjaardag die de dag ervoor buiten gevierd werd de oorzaak hier van. zijn.