Vogelvereniging Vogelvreugd

Ledenvergadering Evaluatie Vogelshow

12-12-2018

WOENSDAG 12 DECEMBER 2018

Aanvang 20:00 uur

WSV “De Gondeliers” Prins Hendrikstraat 26a 3373 AN  Hardinxveld – Giessendam

AGENDA

  1. Opening
  2. Notulen van de vorige vergadering
  3. Ingekomen stukken
  4. Mededelingen

 

PAUZE

  1. Evaluatie tentoonstelling 2018
  2. Enquête NBVV 2018
  3. Activiteiten 2019
  4. Rondje TT seizoen
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

 

Inleveren schone tt kooien 15 december 2018 10:00 en 10:30 Torenweg 12 Giessenburg

 

 

   Langs deze lijn uitknippen

Ik kom zaterdag 12 januari 2019 op de gezellige avond. Aanmelden kan ook via de email. Maar opgave is deze keer echt nodig!!!

 

met … perso(o)n(en) ZAAL OPEN OM 19:45

 

Op de feestavond staat een collectebus voor een vrijwillige bijdrage.

   Langs deze lijn uitknippen