Vogelvereniging Vogelvreugd

Agenda

Ledenvergaderingen

Vogelvereniging Vogelvreugd organiseert 8 keer per jaar een ledenvergadering. Daarnaast komt er minimaal 2 keer een gastspreker om ons iets te vertellen over de vogelsport. Er wordt naar gestreefd om over zoveel mogelijk vogelsoorten iets te vertellen en te laten zien door middel van dia's of film.

Jaarlijkse tentoonstelling

In de maand november of december worden altijd de vogels geshowd op een afdelingstentoonstelling. Deze tentoonstelling wordt gehouden in het Hervormd Centrum te Hardinxveld-Giessendam.

Hieronder vindt u de agenda:

DatumActiviteit
24-01-2018Lezing door Jan Trapman - Onze Waddeneilanden
03-02-2018Feestavond
21-02-2018Lezing door Alois van Mingeroet
21-03-2018Jaarvergadering
17-04-2018Lezing door Dr. Coutteel
12-09-2018Tafelkeuring
17-10-2018Ledenvergadering (laatste vergadering voor de vogelshow)
14-11-2018Vogelshow
12-12-2018Ledenvergadering Evaluatie Vogelshow
12-01-2019Feestavond