Vogelvereniging Vogelvreugd

Agenda

Ledenvergaderingen

Vogelvereniging Vogelvreugd organiseert 8 keer per jaar een ledenvergadering. Daarnaast komt er minimaal 2 keer een gastspreker om ons iets te vertellen over de vogelsport. Er wordt naar gestreefd om over zoveel mogelijk vogelsoorten iets te vertellen en te laten zien door middel van dia's of film.

Jaarlijkse tentoonstelling

In de maand november of december worden altijd de vogels geshowd op een afdelingstentoonstelling. Deze tentoonstelling wordt gehouden in het Hervormd Centrum te Hardinxveld-Giessendam.

Hieronder vindt u de agenda:

DatumActiviteit
24-01-2018Lezing door Jan Trapman - Onze Waddeneilanden
03-02-2018Feestavond
21-02-2018Lezing door Alois van Mingeroet
21-03-2018Jaarvergadering
17-04-2018Lezing door Dr. Coutteel
12-09-2018Tafelkeuring
17-10-2018Ledenvergadering (laatste vergadering voor de vogelshow)
14-11-2018Vogelshow
12-12-2018Ledenvergadering Evaluatie Vogelshow
12-01-2019Feestavond
23-01-2019Lezing door Rob Kristel - Kanaries
19-02-2019Lezing door Thomas van der Es -Vogels kijken op de Canarische Eilanden
19-03-2019Jaarvergadering
24-04-2019Lezing door Chris en Ria van Dam
14-09-2019Jong vogeldag
16-10-2019Ledenvergadering
14-11-2019Start tentoonstellingsweek 2019
15-11-2019Vogelshow 2019
16-11-2019Vogelshow 2019
11-12-2019Ledenvergadering